Logo B-Trad

Beëdigde vertalingen en legalisaties

Moet u voor uw werkzaamheden in FR-DE-EN-NL een beroep doen op een verta(a)l(st)er beëdigd bij de Belgische rechtbanken? Bij B-Trad zijn uw documenten in goede handen.

B-Trad expertise

Bruce Corre is geregistreerd in het Nationaal Register van beëdigde vertalers en tolken, verzorgt de conforme beëdiging van uw vertalingen en bezorgt ze klaar om in te leveren bij de administratie.

De jarenlange expertise van Bruce Corre bij de FOD Justitie en de verschillende technische opleidingen die hij voortdurend heeft gevolgd, garanderen kwalitatief hoogstaand werk.

Bruce Corre assure la certification de vos traductions en bonne et due forme, prêtes à être remises aux administrations.

Ethiek en kwaliteit

De eed afgelegd voor het Hof van Beroep (Luik), waarmee Bruce Corre werd ingezworen als beëdigd vertaler, verplicht hem volgens de wet de Gedragscode van de sector te respecteren, kortom een reeks regels (beroepsgeheim, discretieplicht, objectiviteit, onpartijdigheid, integriteit, betrouwbaarheid, bijscholing enz.) die garant staan voor ernst en professionaliteit. De overheid heeft ook een Kwaliteitshandboek uitgegeven, dat naar behoren wordt nageleefd. Het is opgezet om vragen over efficiëntie en betrouwbaarheid van werkprocessen te beantwoorden en bij te dragen aan een kwaliteitsresultaat, zowel voor de vertaler/tolk als voor de aanvragende instantie.

B-Trad assure la légalisation des traductions pour un usage à l’étranger

Internationale documenten

De digitalisering van de diensten van de FOD Justitie (via de e-apostille- en e-legalisatiediensten van de overheid) stelt me nu in staat de legalisatie van mijn vertalingen te verzekeren voor gebruik in het buitenland (legalisatie is nu overbodig voor het gebruik van uw documenten op het nationale grondgebied).

Voorbeelden van eerdere werken:

Vraag een offerte aan!

Gezien de prijzen worden bepaald op basis van de complexiteit van uw document, kunt u best contact met me opnemen voor een offerte op maat, die u onmiddellijk wordt bezorgd! Stuur me gerust ook alle organisatorische of technische vragen die u hebt.

Demandez un devis pour vos traductions jurées et légalisation, B-Trad vous assure une réponse rapide