Revisie, Post-editing en Inclusiviteit

Er zijn talloze voorbeelden en sommige kunnen best grappig zijn ...
maar automatische vertaaltools winnen niettemin aan bekendheid en dat is niet zonder reden.

In bepaalde specifieke contexten kunnen ze zeer nuttig en competent zijn. Maar als ze verkeerd worden gebruikt, kan het een ramp worden. Men maakt er vaak gebruik van, maar uiteindelijk blijkt het latere correctiewerk vaak duurder te zijn dan een 'menselijke' vertaling vanaf nul.

Menselijke vertalingen

Het is zaak verstandig om te gaan met de technologische ontwikkelingen en zich overeenkomstig aan te passen. B-Trad zorgt flexibel voor de revisies van uw menselijke vertalingen. Het correctiewerk kan bestaan uit verschillende controleniveaus: van een snelle zogenaamde ‘lichte’ proeflezing tot een ‘grondige’ analyse van de formulering en aanpassing waar nodig.

Les traductions automatisées seront revues par Bruce Corre pour vous offrir des traductions humaines
Bruce Corre vous guide dans votre traduction jurée

Post-editing

Post-editing is een extra stap bedoeld om het resultaat van een geautomatiseerde vertaling (DeepL, Google Translate, ChatGPT enz.) te vermenselijken, om het betekenis te geven in de specifieke context van het document (iets dat de machine nog niet kan …).  In bepaalde gevallen is een nieuwe vertaling vereist en wordt het resultaat van de automatische vertaler alleen gebruikt als werkkader. Verschillende opties zijn dan mogelijk: een zogenaamde ‘lichte’ post-editing (zodat de inhoud begrijpelijk is, vrij van fouten, maar zonder echte ‘menselijke’ touch) of ‘grondige’ (met vermenselijkte herformulering).

Inclusiviteit

Inclusiviteit is ook een must in onze moderne wereld. Het wordt ongetwijfeld de nieuwe norm. Bruce volgt continu opleidingen op dit vlak en zal uw teksten vlot herwerken zodat iedereen zich betrokken voelt, op gelijke voet, met respect voor elk individu.

Vraag een offerte aan!

Aarzel niet me uw eventueel al voorvertaalde projecten voor revisie, herschrijving of aanpassing in het licht van inclusiviteit aan mij voor te leggen, alle analyses zijn gratis.

B-Trad s'occupe de la post-édition de votre traduction automatisée, pour la rendre intelligible ou ajouter une patte humaine